Cerámica Planas Marquès
Cerámica Planas Marquès

Nota legal

El lloc web i el domini ceramicaplanasmarques.com corresponen a Maria Marques Masó, amb CIF 40508230D i domicili a Avda. Costa Brava, 34, de Corçà (CP 17121), adreça electrònica ceramicaplanasmarques@gmail.com.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Ceràmica artesanal Planas Marquès o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Ceràmica artesanal Planas Marquès presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. Ceràmica artesanal Planas Marquès autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. Ceràmica artesanal Planas Marquès es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.ceramicaplanasmarques.com/(framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que Ceràmica artesanal Planas Marquès actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Ceràmica artesanal Planas Marquès manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Ceràmica artesanal Planas Marquès fins a la contractació expressa d’una comanda.
Ceràmica artesanal Planas Marquès es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
Ceràmica artesanal Planas Marquès no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.


Ceràmica Planas Marquès s.c. - Avda. Costa Brava, 34 - C.P. 17121 Corçà - Tel.-Fax 34 972 630 093 - ceramicaplanasmarques@gmail.com - Nota legal - Condiciones de pago i envío - Política de protecció dades - Política de cookies
Gestor web Comunicatek